Miền Trung

Hiển thị 1–12 trong 24 kết quả

3,500,000

 • Hồ Bơi Riêng, Karaoke
 • 5 Phòng Ngủ , 7 Giường
 • 1 p.Khách,1 Bếp, 7 Toilet
 • S: 216m2 ,cách biển 50m
 •    15 - 25 người
 • Bao Bữa Sáng

-14%
3,700,000 3,200,000

 • Hồ Bơi Riêng, Karaoke
 • 5 Phòng Ngủ , 7 Giường
 • 1 p.Khách,1 Bếp, 7 Toilet
 • S: 216m2 ,cách biển 50m
 •    15 - 25 người
 • Bao Bữa Sáng

3,500,000

 • Hồ Bơi Riêng, Karaoke
 • 5 Phòng Ngủ , 7 Giường
 • 1 p.Khách,1 Bếp, 7 Toilet
 • S: 216m2 ,cách biển 50m
 •    15 - 25 người
 • Bao Bữa Sáng

3,500,000

 • Hồ Bơi Riêng, Karaoke
 • 6 Phòng Ngủ , 8 Giường
 • 1 p.Khách,1 Bếp, 7 Toilet
 • S: 216m2 ,cách biển 50m
 •    15 - 25 người
 • Bao Bữa Sáng

-16%
3,800,000 3,200,000

 • Hồ Bơi Riêng, Karaoke
 • 9 Phòng Ngủ , 9 Giường
 • 1 p.Khách,1 Bếp, 7 Toilet
 • S: 216m2 ,cách biển 50m
 •    15 - 25 người
 • Bao Bữa Sáng

-9%
3,500,000 3,200,000

 • Hồ Bơi Riêng, Karaoke
 • 7 Phòng Ngủ , 7 Giường
 • 1 p.Khách,1 Bếp, 7 Toilet
 • S: 216m2 ,cách biển 50m
 •    15 - 25 người
 • Bao Bữa Sáng

3,500,000

 • Hồ Bơi Riêng, Karaoke
 • 7 Phòng Ngủ , 10 Giường
 • 1 p.Khách,1 Bếp, 7 Toilet
 • S: 216m2 ,cách biển 50m
 •    15 - 25 người
 • Bao Bữa Sáng

-21%
2,800,000 2,200,000

 • Karaoke
 • 2 Phòng Ngủ , 3 Giường
 • 1 p.Khách,1 Bếp, 3 Toilet
 •    15 - 20 người

-24%
3,300,000 2,500,000

 •  Karaoke
 • 6 Phòng Ngủ , 8 Giường
 • 1 p.Khách,1 Bếp, 7 Toilet
 •    12 - 16 người

-19%
3,200,000 2,600,000

 • Karaoke
 • 4 Phòng Ngủ , 6 Giường
 • 1 p.Khách,1 Bếp, 5 Toilet
 •    15 - 20 người

-13%
3,000,000 2,600,000

 • Hồ Bơi Riêng, Karaoke
 • 5 Phòng Ngủ , 6 Giường
 • 1 p.Khách,1 Bếp, 5 Toilet
 •    15 - 20 người

-14%
3,500,000 3,000,000

 • Hồ Bơi Riêng, Karaoke
 • 6 Phòng Ngủ , 6 Giường
 • 1 p.Khách,1 Bếp, 7 Toilet
 •    15 - 20 người